آزمون کتاب حق الناس ج۲

۱- امام جواد علیه (ع) در پاسخ به کسی که گفت: «می خواهم به زیارت مکه و مدینه بروم ولی بدهکارم» چه فرمودند؟
۲- مخلوط کردن برنج ایرانی مرغوب با برنج خارجی جهت سود بیشتر از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
امام محمد باقر(ع) فرمود: اولین قطره خون شهید کفاره گناهان اوست مگر ............... و ................ که کفاره آن ادا کردن آن است.
۴- طبق حدیث پیامبر (ص) به چه کسی بینوا و مفلس می گویند؟
۵- در آب گذاشتن مرغ یا سبزیجات برای این که وزن آ نها بیشتر شود کدام یک از مصادیق حق الناس می باشد؟