آزمون کتاب حق الناس ج۱

۱- استفاده نادرست از وسائل عمومی و خط کشیدن روی آن ها، کدام یک از مصادیق حق الناس است؟
۲- نماز خواندن در ملک میتی که به مردم بدهکار است چه حکمی دارد؟
۳- این سخن کدام یک از بزرگان است؟ «پسرم، سعی کن با حق الناس از این جهان رخت برنبندی که کار بسیار مشکل می شود، سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است، بسیار سهل تر است تا سروکار با انسان ها»
۴- در داستان «گرفتار حق مردم» به چه دلیل شخص میت بعد از مرگ «پانصد سال» در گرفتاری و سختی بود؟
۵- این سخن کدام یک از معصومین علیهم السلام است؟ « میان مردم اعلام کن هرکس بدهکار است، در رکاب من پیکار نکند زیرا هرکس از دنیا برود درحالی که دِینی بر عهده اش باشد و چاره ای برای آن نکرده باشدگرفتار دوزخ می شود »