گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست...

 

خیر گرامی اگر تمایل به همکاری با ما را دارید فرم زیر را پر کرده تا در اسرع وقت همکاران ما با شما تماس بگیرند.


    لطفا از طریق یکی از راههای زیر کمک های نقدی خود را به دست ما برسانید:

    شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۷۶۶۰۴

    شماره حساب ۰۱۱۰۲۷۲۰۶۶۰۰۸ بانک صادرات 

    به نام موسسه خیریه باب الحوائج شش ماهه (ع) مشهد