معرفی مددجو به خیریه باب الحوائج شش ماهه (ع)

 

لطفا در معرفی مددجو (فرد نیازمند) دقت فرمایید که واقعا نیازمند باشند تا حق کسی ضایع نشود و اطلاعات فرد را به “درستی” و کامل وارد نمایید.

فرد مددجو پس از تحقیقات از طرف موسسه و بعد از صحت نیازمند بودن آن فرد تحت حمایت خیریه قرار میگیرد.

نکته مهم : باتوجه به محدودیت امکانات خیریه در حال حاضر فقط به مددجویان ساکن شهر مشهد مقدس امکان ارائه خدمات وجود دارد .