جشن بزرگ غدیر

💥💥💫💫جشن بزرگ غدیر و اهداء هدایای غدیری و اطعام غدیر با مشارکت موسسه خیریه باب الحوائج شش ماهه(ع) مشهد و حسینیه حضرت علی اصغر(ع) ... ادامه مطلب